Aanbesteden aan de hand van UAV-gc

← Alle verhalen

Het afgelopen jaar heb ik voor de Gemeente Leiden diverse complexe aanbesteding in de markt gezet. Vrijwel alle aanbestedingen hebben we aan de hand van UAV-gc gepubliceerd, een hybride contractvorm waardoor opdrachtgevers en opdrachtnemers gedwongen worden om nauwer met elkaar samen te werken aan de ontwerptafel. Dit heeft als grote voordeel dat de opdrachtgever minder kosten hoeft te maken en dat innovaties door de toegenomen samenwerking makkelijker tot stand komen. Daarnaast hebben de aanbieders de kans om zich duidelijk te onderscheiden van hun concurrenten. In mijn ogen een contractvorm die alleen winnaars kent.

UAV-gc is een contractvorm die sinds 2005 binnen de GWW sector wordt ingezet. De laatste tijd ontdekken ook andere vakgebieden zoals de bouw deze hybride contractvorm. Opdrachtgevers hoeven door de UAV-gc minder aandacht aan het ontwerp te besteden, waardoor de opdrachtnemers meer ruimte krijgen om nieuwe innovatieve oplossingen aan te bieden. Hierdoor is over het algemeen het uiteindelijke product van een hogere kwaliteit of is de oplossing economisch voordeliger. Keerzijde is dat er van de opdrachtgever meer kennis en ervaring op het gebied van inkoop en contractmanagement wordt verwacht. Dat is het punt waar Goedemensen het verschil kan maken. Ik help over het algemeen opdrachtgevers om met opdrachtnemers een goede aansluiting te vinden. We stemmen gezamenlijk vraag en aanbod op elkaar af. Mijn strategie hierin is om opdrachtgevers mee te nemen in het proces en tegelijkertijd de risico’s en kansen voor hen inzichtelijk te maken. Als eenmaal de kansen en risico’s zijn geïdentificeerd, zorg ik ervoor dat we het contractueel uitvoerbaar maken.  Door dit samen te doen komen we tot het beste resultaat.

Recent ben ik bij Schiphol Group een project gestart en ook hier proberen we om bepaalde aanbestedingen op basis van UAV-gc aan te besteden. Een mooie uitdaging bij een ambitieuze opdrachtgever…

 

Lees meer verhalen