Inkoop

De gewenste professionalisering van contractmanagement

← Alle verhalen

Contractmanagement. Een uniek vakgebied, met een eigen expertise en een grote meerwaarde voor bedrijven. Áls er focus op ligt. In de praktijk is het nu vooral een taak/bijrol binnen een andere functie. Slechts de helft van de contracten wordt gemanaged en van deze helft gaat het niet verder dan alleen meten (NEVI, 2019). Als contractmanager is het natuurlijk makkelijk gezegd dat ‘contractmanagement’ meer professionele aandacht verdient binnen organisaties. Maar wat moet je daar nou voor inrichten als organisatie en hoe kan contractmanagement efficiënt worden ingezet om bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Hoe start je met professionalisering van contractmanagement

Een goed begin begint bij een goede inventarisatie van de huidige situatie en het helder in kaart brengen van de organisatiedoelstellingen. Ik noem dit zelf een contractmanagementscan.

 • Hoe is de rol van contractmanagement nu ingeregeld?
 • Welke/hoeveel contracten zijn er afgesloten? Welke contracten vragen aandacht?
 • Hoe worden prestaties gemeten?
 • Hoe wordt omgegaan met leveranciers?
 • Waar wil je als organisatie naartoe?

Deze inventarisatie bepaald de inrichting van en wijze waarop je omgaat met contractmanagement.

Een contractmanagement implementatie is een veranderproces. Bij het implementeren van contractmanagement ben je bezig een andere werkwijze te introduceren in de organisatie. En een nieuwe manier van werken roept vaak weerstand op binnen de organisatie. Het betrekken van alle belanghebbenden bij de ontwerpfase en het creëren van uniformiteit in de werkmethodiek is essentieel om die weerstand te verkleinen. In mijn rol als extern contractmanager is dit een groot onderdeel van de rol en neem ik de verantwoordelijkheid in het betrekken van de juiste personen en de weerstand te verlagen of zelfs weg te nemen.

Wat levert contractmanagement op?

Contractmanagement kan wel 10% van de contractwaarde opleveren aan besparingen (NEVI, 2019). In mijn eigen ervaringen kom je ook zeker op zulke besparingen uit. Daarnaast zijn er nog genoeg andere voordelen aan het professioneel behandelen van je contractmanagement:

 • Beter kunnen voldoen aan rechtmatigheid.
 • Goede administratieve vastlegging voor externe controles.
 • Meer grip op kwaliteit van diensten en producten die leverancier uitvoert.
 • Verkrijgen van inzicht in kosten en grip op budget.
 • Betere uitnutting van de contracten. Er wordt niet meer alleen gestuurd op wat er wordt geleverd, maar ook dat er volledig ingekochte wordt bij gecontracteerde leveranciers (contract compliance).
 • Blijvende fit met de leverancier en organisatie. Naast focus op de levering van inkoopbehoeften, wordt ook meer aandacht besteed aan de ontwikkelingen. Creëert mogelijkheid om met de kennis en kunde van de leverancier de organisatie beter te ondersteunen en adviseren.


Wat kan ik voor een organisatie betekenen?

Is de organisatie klaar voor professionalisering op het gebied van contractmanagement? Of is er juist behoefte om kleinschalig inzichten te creëren? Het kan allemaal, goed contractmanagement is voor iedere organisatie van belang.

Ik kan helpen met het ontwikkelen, professionaliseren en integreren van contractmanagement. Hierbij kun je denken aan:

 • Contractmanagementscan, waarin ik onderzoek doe naar de huidige situatie en contractmanagementvolwassenheid van uw organisatie.
 • Behoefte inventariseren op organisatieniveau.
 • Contractmanagementbeleid ontwikkelen (definitie, taken, rollen, verantwoordelijkheden, inrichting, borging en werkprocedures).
 • Ontwikkelen van praktisch toepasbare formats, tools, modellen, informatiebladen en brieven.
 • Tools ontwikkelen om uniformiteit en professionaliteit in de uitvoering en communicatie te waarborgen.
 • Trainen en begeleiden van medewerkers in nieuwe werkprocessen en het informeren en betrekken van stakeholders.

Implementeren doe ik volgens het pragmatische en tijd efficiënte 7 stappenplan wat wij bij Goedemensen hebben ontwikkeld.

In oktober neem ik je mee in een van de trajecten die ik heb gestart bij RAI. Volg @Goedemensen om deze blog in je feed te krijgen.

Ik kom graag met jouw organisatie in contact om de meerwaarde te bepalen. k.azahaf@goedemensen.com | 088-0112000

Lees meer verhalen