VISIE, MISSIE EN BELEID (KWALITEIT, ARBO EN MILIEU)
Goedemensen projectprofessionals BV

Overal waar Goedemensen staat, wordt Goedemensen projectprofessionals BV bedoeld.

MISSIE

Werk waardevol maken voor mens, organisatie en samenleving.

Wij geloven dat alles beter én leuker kan. Voldoening uit je werk halen, iets betekenen voor organisaties en de maatschappij. Onze aanpak draagt hieraan bij. Wat wij doen? Finance-, analyse,- supply chain en inkoopprojecten uitvoeren, adviseren, begeleiden en coördineren. Goedemensen projectprofessionals werkt met veel energie en is resultaatgericht. We zijn wat eigenwijs en hebben een visie dat je samen meer bereikt dan alleen, daarom werken we voor opdrachtgevers die de lat hoog leggen, vooruit willen en authentieke oplossingen omarmen. Zo heeft Goedemensen een groeiend aantal tevreden opdrachtgevers en werken er mensen die het verschil willen maken met een hoge kwaliteitsstandaard.

VISIE

Bij Goedemensen herkennen we talent, ontwikkelen hen en zetten ze in op projecten bij opdrachtgevers. Zo creëren we duurzame waarde voor mens, organisaties en samenleving.

Onze mensen

Het beter maken van onze mensen is een doel op zich. Beter worden in werk, beter worden als professional en beter worden als mens. Wij willen mensen dat de mensen die bij ons werken, als een betere versie van zichzelf de deur weer uitgaan. Of dit na een jaar of na 20 jaar is. Uiteraard liever na 20 jaar.

De klant

Onze klanten zijn net als wij continu aan het verbeteren en willen dat de beste mensen bijdragen aan deze verbeteringen. Wij streven naar duurzame, warme relaties die samenwerken bevorderen en beide organisaties verder helpen. Onze mensen brengen het gewenste resultaat, en meer. En zij vertrekken na het project met een bak aan nieuwe kennis, ervaring en netwerk.

De maatschappij

Het belang om bij te dragen aan de maatschappij is een gewenste ontwikkeling. Het kunnen bijdragen aan de groei, ontwikkeling en carrière van verschillende mensen staat dan ook centraal. Wij werken dan ook aan een divers personeelsbestand en stimuleren samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden. Als werkgever, maar ook als dienstverlener. Zo worden, mogelijk onverwacht, maar vaak de beste resultaten behaald.

De organisatie

Door onze mensen en onze klanten te voorzien van de beste dienstverlening worden wij de beste versie van onszelf als organisatie. De beste resultaten worden bereikt, meer projecten worden uitgevoerd en meer mensen binden zich aan Goedemensen. Dit vormt de basis van continuïteit én ontwikkeling en daarmee de winstgevendheid van onze organisatie.

KERNWAARDEN

Lef
Durven innoveren, ontwikkelen en veranderen. In gesprekken met elkaar, de keuzes voor de organisatie en de vragen voor opdrachtgevers.

Oplossingsgericht
Beter & leuker zit in onze genen. Kan niet bestaat niet.

Persoonlijk
De mens in Goedemensen. Iedereen is authentiek en daar ligt de kracht. Het individu erkennen, maar in ons team floreren.

Vitaal
Gezond & fit in lijf en hoofd. Op én buiten het werk. In ons eigen werk, maar ook in onze omgeving en onze wereld.

BELEID

Kwaliteit en service
Het is van belang dat klanten en medewerkers onze organisatie en service waarderen. Dit houdt in dat onze geleverde diensten en daarbij behorende service voldoen aan de verwachtingen, of deze overstijgen. Het beleid is gericht op (communicatieve) transparantie naar alle partijen en het leveren van diensten die onderscheidend zijn.

Arbo
Goedemensen houdt zich aan de geldende Arbowet- en regelgeving en doet er daarnaast alles aan om de mensen veilig en gezond te houden. De geldende regels bij onze klanten, zijn ook van toepassing op de projectprofessionals. Goedemensen evalueert regelmatig of aan deze regels wordt gehouden en zal ook de nodige medewerking verlenen betreffende voorlichting.

Goedemensen is ingeschreven bij ArboNed en heeft beschikking tot een externe, onafhankelijke bedrijfsarts. Daarnaast voert Goedemensen jaarlijks een RI&E uit.

Milieu
Goedemensen houdt zich aan de geldende milieuwetgeving. Bij de inkoop en inzet van materialen en arbeidsmiddelen wordt de milieubelasting zo laag mogelijk gehouden. Daarnaast stimuleert Goedemensen medewerkers om milieubewuste beslissingen te nemen, zoals het uitzetten van apparaten die niet gebruikt worden, carpoolen onder collega’s die bij elkaar in de buurt wonen en meedenken in groene oplossingen voor klant en eigen organisatie.

BELEIDSVERKLARING

De directie van Goedemensen projectprofessionals BV is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheden en van de wettelijke bepalingen ten aanzien van kwaliteit.

Het doel van het handboek is:

  • Het expliciet maken en formaliseren van het kwaliteitssysteem van Goedemensen.
  • Het kwaliteitssysteem kenbaar maken aan alle medewerkers van Goedemensen.
  • Het bevorderen van het naleven van het kwaliteitsbeleid, zowel bij de operationele processen als bij de ondersteunende werkzaamheden.

De directie is eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het kwaliteitsbeleid conform de ISO 9001:2015. De verantwoordelijkheid van het registreren en bewaken van het kwaliteitssysteem is toevertrouwd aan de KAM Manager. Deze persoon heeft de bevoegdheid en onafhankelijkheid om problemen, samenhangend met kwaliteit, te onderkennen en te controleren of de genomen maatregelen worden uitgevoerd en effectief zijn. De KAM Manager is tevens verantwoordelijk dat er periodiek risico- en kansen sessies worden georganiseerd en het risico- en kansendossier wordt geactualiseerd.

Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij/zij handelt conform de voorschriften van het kwaliteitsmanagementsysteem. Op verschillende momenten en manieren worden de medewerkers dan ook voorgelicht over de inhoud en werking van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Van onze medewerkers wordt gewaardeerd als fouten, afwijkingen en/of verbeteringen worden gesignaleerd en gemeld. Concrete verbetervoorstellen worden op prijs gesteld. Continu ontwikkelen zit niet voor niets in de missie van Goedemensen en is een doorlopend, nooit afgerond proces.

Kwaliteitsdoelstellingen worden jaarlijks in de directiebeoordeling vastgesteld en regelmatig geëvalueerd op status, effectiviteit en urgentie.

Deze beleidsverklaring zal in ieder geval iedere drie jaar worden geëvalueerd op juistheid en actualiteit.