Cases

The last mile delivery Casper Hondema werkt als supply chain coördinator en demand planner al ruim 7 jaar binnen de sector logistiek en supply chain. In de avonduren heeft hij…


lees verder...

Verbindingsofficier in finance Op het LinkedIn profiel van Dolf Rientjes is naast de term “business control” ook “Mensen in verbinding” te lezen. En wat hij daarmee bedoelt wordt duidelijk als…


lees verder...

“Aedes strategie ontwikkeling: gebruik maken van elkaars expertise” Aedes is een landelijke brancheorganisatie voor woningbouwcorporaties. De inkoopprofessionals van Goedmensen ondersteunden Aedes bij het ontwikkelen van het inkoop strategiedocument, het inkoopplan, de…


lees verder...

“Innovatie in aanbestedingen” Natalia Schulten is inkoop specialist bij Goedemensen voor Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. Daarvoor heeft Natalia haar ervaring als inkoop- & aanbestedingsadviseur opgedaan bij o.a. Veiligheidsregio Kennemerland,…


lees verder...