“Aedes strategie ontwikkeling: gebruik maken van elkaars expertise”

Aedes is een landelijke brancheorganisatie voor woningbouwcorporaties. De inkoopprofessionals van Goedmensen ondersteunden Aedes bij het ontwikkelen van het inkoop strategiedocument, het inkoopplan, de vraagspecificatie, de conceptovereenkomst en de beslissingsmatrix.

Het resultaat? Samen leverden wij de nieuwe inkoop kwaliteitscatalogus op.

Hoe we dat gedaan hebben? Goedemensen heeft de integrale uitvoer van inkoop en contractmanagement, het opstellen van betere voorwaarden, het in kaart brengen van risico’s en het managen van contracten voor zijn rekening genomen. Daarbij hebben wij bijvoorbeeld niet voorgeschreven wát de schoonmakers moeten doen, maar gevraagd hóe zij ons kunnen helpen de klanttevredenheid te verbeteren. Je ziet, alles kan beter en leuker met Goedemensen.