“Innovatie in aanbestedingen”
Natalia Schulten is inkoop specialist bij Goedemensen voor Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. Daarvoor heeft Natalia haar ervaring als inkoop- & aanbestedingsadviseur opgedaan bij o.a. Veiligheidsregio Kennemerland, het Openbaar Ministerie en Hogeschool Utrecht.

Het is haar opdracht beide veiligheidsregio’s te begeleiden bij diverse aanbestedingen onder andere: ICT, HR en brandweer specifiek.

Natalia is gestart met de inventarisatie van het project. Een belangrijke fase, want met de nadruk op de voorbereiding en samenwerking wordt hier de basis voor een succesvolle uitvoering van het contract gelegd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast zorgt Goedemensen voor innovatie door gebruik te maken van de kennis en kunde van de betrokken marktpartijen. “Goedemensen geeft hen niet alleen de ruimte de hoe in te vullen. We benutten onze oplossingsgerichtheid ook bij het vormgeven van de wat. Zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek, zodat we komen tot haalbare en gedragen plannen. En natuurlijk zorgen we voor een soepele uitvoering, door resultaatgericht contractmanagement. Dat alles samen levert het beste resultaat op, want alle afspraken, KPI’s, SPI’s zijn kraakhelder. Zo hou je elkaar scherp”.