“Als je de expertise en het oplossingsvermogen van je leverancier kunt benutten, haal je per definitie meer waarde uit de aanbesteding”

Hein de Haan is senior inkoopprofessional bij Goedemensen. Hein is verantwoordelijk voor de begeleiding en aansturing van complexe inkoop- en contractmanagementtrajecten bij opdrachtgevers. Hij analyseert structurele contractissues in grote prestatiecontracten en begeleidt opdrachtgevers bij de vlekkeloze uitvoering ervan.

Best Value aanbestedingen en bouwcontracten zijn een sterk punten van Hein. Zo probeert Hein het beste uit de relatie tussen opdrachtgever en ondernemer te halen. “Als je de expertise en het oplossingsvermogen van je leverancier kunt benutten, haal je per definitie meer waarde uit de aanbesteding”. UAV-GC is een mooie manier om dit te bereiken, en Hein heeft ook met deze contractvorm zeer veel ervaring.

Sinds maart 2020 werkt Hein aan een van de grootste Best Value Aanbestedingen bij Rijkswaterstaat: “Plan Studie Ingenieursdiensten ten behoeve van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl’. Dit is een van de belangrijkste waterwegen in ons land, en een belangrijke pijler in de Noord-Nederlandse economie. Hier is Hein als een vis in het water, want er zijn maar weinig organisaties waar je te maken krijgt met projecten van zo’n grote omvang en met zulke complexiteit.

Onze opdrachtgever Vico de Bruijne van Rijkswaterstaat zegt hier over: “Dankzij de inzet van Hein de Haan van Goedemensen is een grote ingenieursdiensten opdracht onder de Best Value Aanpak succesvol aanbesteed. De door hen ingebrachte ervaring heeft mede geleid tot een goede verankering in het projectteam en ondersteuning van de inkoop- en contractmanager”.

Daarvoor heeft Hein 2 jaar gewerkt aan het Main Contract 2019, een raamcontract voor de totale infrastructuur voor Schiphol. Binnen het Inkoop cluster Construction & Infra heeft Hein het inkoopproces van de top 6 leveranciers geoptimaliseerd. Zijn opdracht: maak jezelf vervangbaar, voorkom dat men langs het contract zaken gaat doen. Hein heeft daartoe een online inkoopportaal gericht op de introductie van deze leveranciers opgezet. Dit tot grote tevredenheid van zijn opdrachtgever die een mooie referentie schreef:

“Hij is in staat geweest om in een korte periode van probleemstelling naar root cause analyse en oplossing te komen die inmiddels naar tevredenheid live is gegaan. Hein opereert makkelijk in multidisciplinaire teams en gaat een sterke, doch constructieve, dialoog niet uit de weg. Hein is resultaat gericht, een plezier om mee samen te werken. Ik beveel Hein zeker aan!” Aldus Job Verkerke, Chief Procurement Officer

Naast het helpen van opdrachtgevers deelt Hein zijn kennis ook met de andere professionals van Goedemensen. Dat doet hij middels het geven van trainingen, en het delen van kennis tijdens kennissessies. Zo maken ook de andere opdrachtgevers indirect van Heins specialistische kennis gebruik.

Het is de ambitie van Goedemensen en van Hein om het team van inkoopprofessionals uit te breiden en op te leiden voor nog meer mooie interim consultancy opdrachten.

Het spreekt dan ook voor zich dat Goedemensen zich rijk rekent met een projectprofessional in huis als Hein.