De rol van een financial bij een goed participatietraject binnen een gemeente. Aan de hand van vier acties.

headerimg

Een succesvolle gemeente is een betrokken gemeente. De gemeente draagt zorg voor een leefbare en veilige omgeving waar iedereen zich goed voelt. Een participatietraject draagt bij aan een succesvolle gemeente en financials hebben een belangrijke rol in de mate van succes van een dergelijk traject.

Wat is een participatietraject?

Een participatietraject is een proces waar bij het maken beleid de inwoners worden betrokken. Informeren is hierin niet voldoende, het gaat echt om het betrekken bij het beleidsproces. Denk hierbij aan inspraakavonden, deelnemersgroepen, enquêtes, interviews, straatgesprekken, speeddaten met ambtenaren of via apps.

De voordelen zijn groot van deze trajecten. Zoals:

  • Het creëert draagvlak. Inwoners voelen zich gehoord en zijn daardoor sneller bereid het beleid te accepteren en er zelfs aan mee te werken.
  • Beleid wordt afgestemd op de inwoners. Dit zorgt dat het beter past bij de werkelijkheid en de kans is dan ook groter dat het daadwerkelijk effect heeft.
  • Meer transparantie in de gemeente en vertrouwen van de inwoners. Keuzes worden begrepen.

Marcus Roos
Businessmanager Finance

De rol van de financial in het participatietraject

In alle fases van een participatietraject zit een rol voor de financial. In de basis is de financial verantwoordelijk voor verzamelen en controleren van de cijfers en het opstellen van de jaarrekening. Maar als financial heb je ook de taak om mogelijkheden tot efficiëntere en effectievere processen te signaleren en aan te kaarten. Omdat participatie vaak bestaat uit verschillende, losse projecten is er een grote kans dat iedereen enkel naar zijn ‘eigen’ project kijkt. Als financial heb je overzicht over alle financiële consequenties en kun je het grote plaatje bij iedereen aangeven.

1. Heldere en begrijpelijke begroting opstellen

Voor inwoners is een drempel bij participatietrajecten dat ze de begroting niet begrijpen. Het is dan erg lastig om de financiële gevolgen van keuzes te overzien. Als financial heb je dus een cruciale taak om een participatieproject te laten slagen door de begroting in duidelijke en begrijpelijke taal op te stellen. Denk hierbij ook aan het visueel maken van cijfers.

2. Beleidskeuzes inzichtelijk maken door kosten en baten te laten zien

Het is voor inwoners belangrijk om de financiële gevolgen te begrijpen van beleidskeuzes en zo de kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Een financial kan de financiële impact inzichtelijk maken.

3. Financiële randvoorwaarden voor participatietrajecten bepalen

Participatietrajecten kosten geld en het is belangrijk om de financiële randvoorwaarden voorafgaand aan een traject helder te hebben. Welke financiële middelen zijn beschikbaar en hoe kunnen deze financiële middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden.

4. Bijdragen aan transparantie door financiële gevolgen te overzien

Zowel de ambtenaren als inwoners willen weten wat er met het belastinggeld gebeurt en hoe een participatietraject verloopt. Wordt het gewenste effect behaald? Financiële informatie tijdig en transparant rapporteren, vergroot het vertrouwen van de inwoners.

Conclusie

Laten we voorop stellen dat de financial geen inhoudsdeskundige hoeft te zijn of te worden van participatietrajecten. De taak ligt op de geldstromen door overzicht en inzicht te verschaffen. Meerwaarde zit erin door mensen met elkaar in gesprek te brengen. Beleidsambtenaren zijn verantwoordelijk voor de projecten, maar zoals we in de praktijk al vaak merken, wordt heel makkelijk geld uitgegeven aan diverse plannen en (kleine) dingen en vergeten we snel de grote lijn. En daar ligt de meerwaarde en kracht van de financial.

Als financial vergroot je de slagingskans van participatietrajecten
Neem contact met ons op footercta-signup