Het duoschap: de oplossing voor het tekort aan financieel adviseurs binnen de gemeenten

headerimg

Gemeenten ondervinden steeds meer moeite om goede financieel adviseurs te vinden en te binden. De vergrijzing is enorm en de aanwas van jong talent stokt. Dat heeft consequenties. Niet alleen voor het ambtelijk apparaat, maar ook voor het openbaar bestuur. Projecten adviesbureau Goedemensen pakt de handschoen op en wil het tij keren, met ‘het duoschap’.

Het begint allemaal met lef. Lef om te investeren in talent en in de kennisoverdracht. Dit uit zich in de innovatieve werkwijze van het duoschap. Duoschap is zorgen voor het succesvol afronden van de opdracht met een toekomstbestendige oplossing waarbij de opdrachtgever zowel garantie op kwaliteit als garantie op duurzame kennisborging krijgt.

Wat kun je doen om de schaarste aan goede financieel adviseurs op te vangen? Het antwoord op deze vraag: het duoschap van Goedemensen. Een werkvorm waar een onervaren, maar ambitieuze junior samen met een ervaren senior financieel adviseur op een en dezelfde opdracht worden ingehuurd. De senior financieel adviseur deelt zijn/haar kennis met de junior. En de opdrachtgever krijgt er kwaliteit en garantie op toekomstig talent voor terug.

Mart Scheper en Sanne van Kesteren, beiden werkzaam bij Goedemensen, gingen met twee duo’s in gesprek over de successen en uitdagingen van het duoschap. En over de uitdaging hoe meer gemeenten van deze succesvolle manier van werken gebruik kunnen maken om hun capaciteitsprobleem op te lossen.

Over de tafelgenoten

Devin de Bree en Yorick Lak zijn beiden als junior finance professional bij Goedemensen in dienst gekomen en inmiddels door middel van het duoschap versneld tot zelfstandig financieel adviseur en financial controller doorgegroeid. André Vlug, interim senior financieel adviseur, heeft Devin als senior begeleid bij gemeente Dronten. Interim senior-adviseur Planning & Control Dolf Rientjes heeft Yorick begeleid tot zelfstandig financial controller bij o.a. Waternet.

Zijn de gemeenten bereid om duo’s aan te nemen?

“Ja! Maar daar is wel lef voor nodig. Met behulp van het duoschap van Goedemensen willen we managers motiveren lef te hebben om te investeren in de toekomst en bestendigheid van hun financiële afdeling en een duoschap te starten.

Mart geeft aan dat bij veel gemeenten het gesprek nu op gang komt. De behoefte van de gemeenten is er zeker, het probleem is groot en échte oplossingen zijn harder nodig dan ooit. We voeren daarom met gemeenten het gesprek en dit resulteert in sommige gevallen tot actie.

Een voorbeeld van een succesvol duoschap is gemeente Dronten, waar André en Devin beiden hebben gewerkt aan de Planning & Control cyclus. “Het werk als financieel adviseur is lastig en er is veel specifieke kennis nodig om de functie goed uit te voeren”, aldus Devin. “Door het duoschap met André heb ik mij in sneltreinvaart de benodigde kennis eigen gemaakt en beschikte ik al snel over het niveau dat gemeente Dronten nodig had.” André vult aan: “voor mij persoonlijk is het ook heel belangrijk en positief om op deze constructieve manier mijn kennis over te dragen aan de nieuwe generatie en zo een duurzame oplossing te bieden voor dit probleem.

Het turningpoint voor gemeenten

Waar zit volgens de gesprekspartners het “turningpoint” voor gemeenten? Dolf geeft aan dat de opdracht goed behapbaar moet zijn. Denk aan een lichtere rol om mee te beginnen zodat de kosten en risico’s laag zijn, maar de groeimogelijkheden groot.

De conclusie

Iedereen aan tafel is ervan overtuigd dat er bij elke gemeente ruimte is voor een duoschap. Gemeenten zijn zo niet verantwoordelijk voor de opleiding van de junior, maar plukken wel de vruchten van de snelle kennisontwikkeling en de extra inzet van de senior financieel adviseur. De voorbeelden spreken voor zich.

Resultaat

  • Opdracht is succesvol afgerond
  • Proces verbeterd
  • Druk op de afdeling verminderd

Kosten

  • Senior & Junior samen in één tarief
  • Korte termijn investering met lange termijn voordelen

Toekomst bestendig

  • Kennis blijft behouden
  • Vergrijzing wordt ondervangen

“HET WERK ALS FINANCIEEL ADVISEUR IS LASTIG EN ER IS VEEL SPECIFIEKE KENNIS NODIG OM DE FUNCTIE GOED UIT TE VOEREN.”

– Devin de bree

Het begint met lef! Welke gemeente volgt? Goedemensen gaat graag het gesprek met je aan.
Neem contact met ons op footercta-signup