Aangenaam, wij zijn team finance

We geloven dat alles beter én leuker kan. Voldoening uit je werk halen, iets betekenen voor een organisatie of voor de maatschappij. Vanuit dit standpunt leveren onze financieel adviseurs dagelijks de allerbeste meerwaarde aan uiteenlopende projecten bij gemeentes in het sociaal, ruimtelijk en bedrijfsvoering domein, scholen, waterschappen, zorginstellingen en veiligheidsregio’s. En het zijn niet ‘zomaar’ adviseurs. Onze professionals zijn financieel specialisten die zich actief inzetten voor (semi-) publieke en maatschappelijke vraagstukken.

Bekijk alle finance vacatures

De uitdaging

 • Extra expertise, juiste financiële informatie
 • Opvang tijdens ziekteverzuim, uitstroom of vergrijzing
 • Accounting en controlprocessen naar een hoger en rechtmatig niveau krijgen

De oplossing

 • Ons team met specialistisch en ervaren financieel adviseurs
 • Met goed ontwikkelde hard- en softskills
 • In staat om verbinding te maken
 • Gebruikmakend van het netwerk en de kennis van Goedemensen

Het resultaat

 • Gestandaardiseerde en wetmatige stuurinformatie
 • Heldere output en duidelijke dashboards
 • Verhoging van het kennisniveau van de hele afdeling
 • Borging van de kennis in de organisatie

Het resultaat? Een geoliede finance afdeling met efficiënte processen die duidelijke stuurinformatie levert, zodat het management kan werken in een beheersbare en voorspelbare omgeving. Een omgeving waar standaard werk is geautomatiseerd en waar de professionals zich bezighouden met controle, sturing en advisering. Lees hierna meer over onze aanpak op specifieke werkvelden publiek.

Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afleggen van een rechtmatigheidsverantwoording, die in de jaarstukken wordt opgenomen. Het doel van deze verandering is om meer transparantie te geven in de rechtmatigheid van de gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college hierover mogelijk te maken. Voor gemeentes betekent dit meer werk: zij moeten een plan van aanpak schrijven met daarin de beschrijving van de regie en uitvoering van de rechtmatigheidscontrole en de rapportage van de bevindingen.

Met de financieel adviseurs van Goedemensen halen gemeentes deze kennis en ervaring in huis. Onze financieel adviseurs kunnen ondersteunen bij het schrijven van een plan van aanpak, de verbijzonderde interne controle en het meewerken aan de voorbereidingen van de accountantscontrole. Zo zie je maar, met Goedemensen zorg je dat jouw organisatie in control is én rechtmatig handelt.

Denk aan financieel controllers, business controller, projectcontrollers en auditors. Zij zijn gespecialiseerd in het opleveren van diverse management rapportages, accounting en controlprocessen, VIC, kadernota’s, meerjarenprognoses, voorjaarsnota’s, jaarrekeningen, begrotingen en het coachen van het finance team.

Gemeentes zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeentes overgenomen van de Rijksoverheid. Deze decentralisatie zou minder regeldruk en eenvoudigere regels voor inwoners moeten opleveren.
Anderzijds zijn de geldstromen aan gemeentes voor de taken in het sociaal domein eenvoudiger ingericht. Zij krijgen 1 budget vanuit het gemeentefonds om de participatie in de maatschappij te bevorderen. Besteding van en verantwoording over dit budget zou zo voor gemeenten overzichtelijker moeten worden.
In de praktijk zien we dat gemeenten geconfronteerd worden met enorme uitdagingen binnen het sociaal domein. Veel gemeentes zijn nog hard aan het werk om “in control” te komen. Ondertussen stijgen de zorgkosten zorgwekkend en zijn de verrekeningsmethoden erg ingewikkeld.
De financieel adviseurs sociaal domein van Goedemensen helpen gemeentes om orde op zaken te brengen. Met hun inzicht in de materie en verbindend vermogen krijgen zij snel helder waar de knelpunten liggen. Om daarna in control te komen en te blijven.

Binnen het ruimtelijk domein wordt projectmatig gewerkt aan omvangrijke bestemmingsplannen, gebiedsopgaves, realisatie van woningbouwprojecten, beheer en onderhoud van het vastgoed, strategie en uitvoering van het grondbeleid en vergunningverlening.
De financieel adviseurs ruimtelijk domein van Goedemensen hebben verstand van grondzaken en grondexploitaties. Daarnaast voorzien zij proactief de domeinmanagers van de juiste stuurinformatie. In dit domein is dat van groot belang gezien de enorme financiële bedragen die ermee gemoeid zijn.

Onder het domein bedrijfsvoering vallen alle ondersteunende stafafdelingen van een gemeente. Denk aan de teams P&O, inkoop, facilitaire zaken, ICT en natuurlijk het team financiën, meestal opgesplitst in een afdeling beheer en beleid. De financieel adviseurs Goedemensen helpen gemeentes om orde op zaken te brengen, zowel adviserend als uitvoerend. Als sparringpartner van management, directie en college denken zij mee over (strategische) vraagstukken rondom de financiële positie, het financieel beleid en het structureel sluitend houden van de meerjarenbegroting.
Goedemensen is ook de perfecte partner om gemeentes klaar te stomen voor de transitie van klassieke boekhouding naar e-facturatie en gedigitaliseerde processen die binnen 5 jaar een feit is.

Woningcorporaties leveren een fundamentele bijdrage aan welvaart en welzijn in Nederland. Vanuit een schone en veilige woonomgeving kunnen mensen die het moeilijk hebben in de samenleving hun leven verder (weer) opbouwen. Corporaties staan onder druk door toenemende druk van wet- en regelgeving. Daarom worden de financieel adviseurs van Goedemensen vaak ingezet voor extra expertise. Ook het feit dat corporaties steeds vaker en meer verantwoording af moeten leggen, maakt dat de rol van onze financieel adviseurs belangrijker wordt. Goedemensen biedt ondersteuning bij de financiële administratie en rapportage, risicomanagement en strategische processen in de organisatie. Wij bemiddelen assetmanagers, project-, business-, en financial controllers, hoofd financiële administratie, managers en teamleiders financiën. Maar we kunnen ook voorzien in extra ondersteuning of expertise op de financiële afdelingen.

Bij Goedemensen zien we het als onze taak om onze specialistische kennis te delen. Dat doen we op verschillende manieren:

 • Met onze praktijkgerichte training BBV leggen wij de basis voor de beste financieel specialisten.
 • Daarnaast volgen onze professionals het Goedemensen-groeiplan met daarin uitgebreide aandacht voor soft skills.
 • Onze professionals beschikken over een gepersonaliseerd opleidingsbudget om nog beter te worden in hun vak.
 • Tijdens diverse intervisie momenten delen Goedemensen kennis, ontwikkelingen en trends met elkaar. Lees er meer over in onderstaande case

De Finance professionals van Goedemensen kijken op een frisse manier naar de processen. We werken volgens het PMI-principe (Proces Mens Inzicht). Daarbij stellen we de mens in het proces, maar ook de klanten van de organisatie waarvoor we werken, centraal. Dat is net even anders dan gebruikelijk, met verrassende resultaten. We maken het verschil door mensen en afdelingen beter met elkaar te laten samenwerken en te verbinden op resultaat. We volgen de ontwikkelingen in ons vak op de voet en delen onderling tips en tricks met elkaar. Kortom, we doen er echt alles aan om onze financieel adviseurs op het hoogste niveau te laten presteren.

Het finance team

Marcus Roos
businessmanager finance

Ansfrie de jong
Businessmanager finance

Zahra afbeelding bij partnerschap bij Goedemensen

Zahra Al Sadi
Financial recruiter & finance professional