Interim management

Interim management

Goedemensen projectprofessionals helpen bij het oplossen van vraagstukken en het uitvoeren van inkoopprojecten. Onze professionals dragen actief bij aan de verbetermogelijkheden en uitdagingen binnen organisaties. 

Zo gaan wij te werk:

In een eerste gesprek achterhalen we behoefte en gewenste resultaten. Na het eerste gesprek selecteren wij de juiste inkoopprofessional(s) op basis van ervaring, competenties en vaardigheden. We organiseren een kennismaking om te kijken of er een klik is. Vervolgens stellen we een formele opdrachtovereenkomst op en leggen we de doelstellingen en randvoorwaarden voor de opdracht vast. Elke 8 weken evalueren wij de voortgang. Als alle doelstellingen gerealiseerd zijn organiseren we de overdracht. De professional rapporteert het resultaat met daarin ook een advies over het borgen in de organisatie en eventuele verbeteringen voor optimalisatie. Na elk project halen wij de klantwaardering op. De evaluatie en de overdracht bespreken we samen met de opdrachtgever in het eindgesprek. 

Cases

“Innovatie in aanbestedingen” Natalia Schulten is inkoop specialist bij Goedemensen voor Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. Daarvoor heeft Natalia haar ervaring als inkoop- & aanbestedingsadviseur opgedaan bij o.a. Veiligheidsregio Kennemerland,…


lees verder...