In deze privacyverklaring vertellen we je wat we doen met jouw persoonsgegevens en hoe we hier mee omgaan.

Goedemensen projectprofessionals hecht waarde aan de privacy van haar professionals, werknemers, klanten, relaties en bezoekers van haar website. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) hieraan stelt.  

1. Gebruik van onze website

Tijdens jouw bezoek aan onze website worden geen persoonsgegevens opgeslagen.  Net als veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over het gebruik van onze website, zoals datum en tijd van bezoeken van de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht, de informatie die je hebt bekeken, informatie over het type apparaat die je gebruikt om onze website te bezoeken, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt (denk aan cv’s en sollicitatiebrieven) via contactformulieren op onze website.

De technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en ter verbetering van de website. De technische gegevens (met uitzondering van het materiaal dat je opstuurt) mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Dit betreft nadrukkelijk de technische informatie en geen persoonsinformatie.

Cookies

Goedemensen projectprofessionals maakt gebruik van cookies. Dat doen we zodat we kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Er kan onderscheid worden gemaakt in twee soorten cookies:

 • tijdelijke cookie: daarmee wordt voorkomen dat men zich tijdens één bezoek tweemaal voor hetzelfde moet aanmelden.
 • permanente cookie: bij een volgend bezoek wordt de inlognaam automatisch ingevuld en hoeft men alleen het wachtwoord in te vullen.

Toestemming voor het plaatsen van cookies kan je geven bij aanvang van jouw  bezoek aan onze website via het pop-up scherm (cookiefloater) door te klikken op de knop ‘cookies accepteren’. Wanneer je geen cookies wil accepteren kun je kiezen voor ‘’cookies weigeren’’.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Zo kan Google onze website vinden en krijgen wij rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google op die manier verkrijgt en het adres van jouw computer (IP-adres) worden opgeslagen door Google op haar servers in de Verenigde Staten, zonder dat wij hier invloed op hebben. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We garanderen wel dat Google Analytics de cookies niet zal gebruiken om banners te tonen op onze site op basis van het klikgedrag van onze gebruikers.

Sociale cookies

Op onze website zijn buttons of widgets opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (’tweeten’) op sociale netwerken. Deze werken door middel van stukjes code die van het sociale netwerk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De informatie die Twitter, Add this of Google +1 verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Net als Google stellen Twitter en Add this zich te houden aan de Safe Harbor principles doordat ze zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit laat toe te veronderstellen dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je gegevens invult of achterlaat op onze website, je inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld in gesprek, per e-mail of per telefoon.

3. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Goedemensen helpt bedrijven die behoefte hebben aan gespecialiseerde, flexibele arbeid, bij het vinden van de specialisten op het gebied van inkoop, finance en business analyse. Lees hier meer over wat Goedemensen doet.

Een goede verwerking van jouw gegevens zorgt er voor dat we:

 • jouw geschiktheid en beschikbaarheid kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht of een dienstverband als professional bij Goedemensen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks etc.
 • je informatie kunnen verstrekken over onze dienstverlening en activiteiten en deze aan kunnen sluiten op jouw kwaliteiten (bijvoorbeeld een vacature update).
 • een werknemers- of bemiddelingsrelatie met je kunnen aangaan en onderhouden en hiervoor de noodzakelijke administratie uit kunnen voeren.
 • een opdracht bij jouw nieuwe opdrachtgever kunnen vastleggen en een overeenkomst met deze opdrachtgever kunnen aangaan en nakomen.
 • jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid kunnen verbeteren doormiddel van passende  trainingen, opleiding en testen.
 • jouw bedrijf kunnen benaderen met commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die passend en interessant voor jou zijn en dit afgestemd kan worden op jouw wensen.
 • onze re-integratieverplichtingen na kunnen komen en voldoen aan het (vanuit de overheid opgelegde) doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • managementinformatie, interne controles , bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole kunnen (laten) uitvoeren.
 • onze kwaliteitsdoeleinden zoals certificering kunnen behalen.
 • subsidies, premiekortingen e.d. kunnen aanvragen.
 • kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk/verplicht zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit onze opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Goedemensen legt geen bijzondere persoonsgegevens vast als hier geen uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is, dit zijn gegevens over ras, godsdienst, politieke gezindheid etc.

Afhankelijk van de relatie die wij met jou hebben opgebouwd leggen we een aantal verplichte gegevens vast.

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, emailadres en andere contactgegevens.
 • geboortegegevens, leeftijd en geslacht.
 • curriculum vitae en informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • gegevens over training en opleiding en/of testen.
 • gegevens over beschikbaarheid.
 • andere gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat je voor Goedemensen projectprofessionals aan de slag gaat, werkt of hebt gewerkt (bij ons in dienst of op een opdracht):

 • nationaliteit.
 • BSN- nummer.
 • bankrekeningnummer.
 • kopie identiteitsbewijs/werkvergunning.
 • gegevens gerelateerd aan de personeels-, salaris-, tarief- en verzuimregistratie.

We maken eenmalig een kopie van jouw identiteitsbewijs of werkvergunning. Dit zijn wij als werkgever verplicht. Wanneer deze verlopen is hoeven we jouw identiteitsbewijs niet opnieuw te zien/registreren. Wanneer je aan de slag gaat bij een opdrachtgever van Goedemensen projectprofessionals dien je zelf aan deze opdrachtgever jouw geldige identiteitsbewijs of werkvergunning te laten zien. Deze sturen wij niet door. Jouw opdrachtgever heeft geen verplichting om een kopie te maken van jouw identiteitsbewijs. Wanneer ze hier om vragen zou je dit dus kunnen weigeren.

Jouw profiel

Goedemensen projectprofessionals legt van al haar medewerkers een persoonlijk profiel aan in haar database. In dit profiel omschrijven wij de meer persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten en koppelen deze aan jouw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen door jou opgevraagd en eventueel gewijzigd worden. Deze gegevens worden, met jouw toestemming, gedeeld met (potentiële) opdrachtgevers. Om deze gegevens in te zien of te wijzigen/verwijderen dien je contact op te nemen met jouw leidinggevende.

POP, persoonlijkheidstesten, assessments en voortgangsmetingen

Wij hechten waarde aan de ontwikkeling en kwaliteiten van onze  medewerkers. Onderdeel van de sollicitatieprocedure voor vaste medewerkers is daarom een online assessment en persoonlijkheidstest die wij uit laten voeren door een externe partij. Wij hebben met deze partij goede afspraken gemaakt over de verwerking en privacy van jouw gegevens.

Bij indiensttreding stellen wij samen met jou een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op om zo, gedurende de tijd dat je bij Goedemensen projectprofessionals in dienst bent, jouw voortgang, leerdoelen en wensen te monitoren. Ook kijken wij naar jouw leerdoelen en meten de voortgang hiervan (onder andere) door feedback en beoordelingen te vragen van jouw opdrachtgevers.

Al deze gegevens zijn door jou opvraagbaar.

Persoonlijk dossier

Bij indiensttreding, of wanneer je op ZZP basis via ons een opdracht gaat uitvoeren, leggen wij een personeelsdossier aan. Dit is een intern dossier waarin wij de volgende zaken registreren:

 • persoonlijke gegevens.
 • contracten en arbeidsvoorwaarden.
 • functioneren, referenties, opdrachtbeoordelingen en ontwikkeling.
 • ziekteverzuim.
 • diversen en bijzonderheden.

Deze gegevens kun je opvragen/laten wijzigen via je direct leidinggevende.

5. Met wie kunnen we jouw persoonsgegevens delen?

Goedemensen projectprofessionals kan als werknemer of opdrachtnemer jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers zoals een arbodienst of it-partner) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij hoofdstuk 3. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven binnen de Europese Unie (EU). Bijvoorbeeld wanneer je bij een opdrachtgever binnen de EU gaat werken. Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk. Dat komt omdat alle EU-lidstaten hun wetgeving hebben aangepast aan de Europese privacyrichtlijn. Vanaf 25 mei 2018 zal dit omgezet worden naar de Avg. Het beschermingsniveau is daardoor bij een buitenlandse opdrachtgever binnen de EU gelijk aan die in Nederland.

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Dit zijn de termijnen die wij minimaal aanhouden. Gegevens worden alleen langer bewaard als wij niet verplicht zijn deze gegevens na een bepaalde termijn te verwijderen en wij de gegevens nodig hebben voor onze dienstverlening.

Jouw bemiddelings- en persoonsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) blijven met jouw toestemming bewaard, conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, tot maximaal één jaar na het beëindigen van de laatste sollicitatieprocedure. Na een jaar krijg je een bericht van ons waarin wij jouw toestemming vragen jouw bemiddelingsgegevens nog een jaar te bewaren. Zodat wij jou ook in de toekomst kunnen bemiddelen naar een passende opdracht of een vast dienstverband kunnen initiëren. Ook kunnen wij jou op deze manier op de hoogte houden van onze vacatures, opdrachten en activiteiten die aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten. Wanneer je wil dat deze gegevens (eerder) verwijderd worden kan je dit aangeven bij ons aangeven. Jouw gegevens zullen dan binnen 30 dagen definitief worden verwijderd. Dit is in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming artikel 17, recht op gegevenswissing.

Wanneer je al voor Goedemensen projectprofessionals werkt/hebt gewerkt

In dit geval zijn persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits, loonbelastingverklaringen (5 jaar na einde kalenderjaar: artikel 7:454 lid 3 BW) en fiscale boekhoud- en administratieplicht (7 jaar na einde kalenderjaar: artikel 52 Awr) beschikbaar voor Goedemensen projectprofessionals.

7. Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Goedemensen projectprofessionals verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te kunnen sluiten en onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • namen.
 • contactgegevens.
 • adresgegevens.
 • functies van contactpersonen.
 • overige informatie om passend relatiemanagement te voeren.

Goedemensen projectprofessionals kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens hem diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Goedemensen projectprofessionals hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Goedemensen projectprofessionals heeft maatregelen getroffen om deze persoonsgegevens goed te beschermen.

8. Bewerkersovereenkomst

Goedemensen projectprofessionals doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens. Indien Goedemensen projectprofessionals persoonsgegevens verstrekt aan een gegevensverwerker dan zijn wij, middels een verwerkersovereenkomst  met deze partij, overeengekomen dat deze persoonsgegevens optimaal en conform de eisen van de Avg beveiligd worden.

Vragen, opmerkingen, klachten, of (vermoeden van) een datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Goedemensen projectprofessionals, dan kan je schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met jouw contactpersoon van Goedemensen projectprofessionals.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan ons te melden. Je kan contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 011 2000 of info@goedemensen.nu.

Wijzigingen privacyverklaring

Goedemensen projectprofessionals kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te vinden op de website van Goedemensen projectprofessionals. Deze versie is opgesteld in maart 2018.

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 mei 2010 onder nummer 34160090, van toepassing.