Samen een wereldbedrijf!

Samen sterk, werkt bij Goedemensen!

Een open deur, maar zo kijken wij aan tegen diversiteit. Respect voor elkaars achtergrond en gedachtengoed. Diversiteit is verrijking en haalt het beste in de mens naar boven, mits we accepteren dat verschillende mensen verschillende overtuigingen kunnen hebben. Het is leuk en leerzaam om met elkaar te discussiëren en verschillende standpunten uit te wisselen. Tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat we samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Zo willen wij bij Goedemensen iedereen stimuleren om het beste in hem of haar naar boven te halen. Je ontwikkelen als mens en je ontwikkelen in je werk of vakgebied.

Ontwikkeling krijg je alleen als je uit je comfortzone komt en je openstelt voor andere ideeën. En dat is nu precies waar het om gaat!

Iedereen is welkom om bij Goedemensen te werken en iedereen wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Dat vergt een open mind. Dus neem contact op en sluit je aan bij onze pluriforme organisatie en laat zien dat een mix leuker en sterker is dan polariteit.

Bij Goedemensen zijn we pas tevreden als we een mooie afspiegeling zijn van de samenleving een afspiegeling die samenwerkt, discussieert en beter wordt met respect voor elkaars achtergrond,
seksualiteit, standpunten en beperkingen.

Hoe geven we vorm aan ons diversiteiten beleid? Onze vijf speerpunten:

  • We nodigen iedereen uit om bij ons te solliciteren. Etniciteit, geslacht, geaardheid, geloof, beperking. Het zijn voor ons geen belemmeringen. Als jij aan de eisen van de vacature
    voldoet ben je altijd welkom.
  • Je wordt gewaardeerd op basis van je prestaties. Verwachtingen worden vooraf gecommuniceerd en we proberen zoveel mogelijk prestaties objectief te meten.
  • Door intervisie bijeenkomsten binnen het bedrijf, zijn we allemaal in contact met elkaar en nodigen we je uit elk onderwerp bespreekbaar te maken, dat jou belemmert in samenwerken met collega’s of het uitoefenen van je vak.
  • Tijdens de functioneringsgesprekken, vragen we je expliciet of je te maken hebt met discriminatie, verkeerde grappen en of intimidatie. Gezamenlijk maken we afspraken hoe we hier mee omgaan. Er is altijd een luisterend oor.
  • Klanten van Goedemensen die onderscheid maken tussen mensen met een andere achtergrond of geaardheid, voeden we op, of zijn geen klanten (meer) van Goedemensen. Je kan maar duidelijk zijn.