SMART TENDEREN

Bij Goedemensen staat het resultaat en de bijdrage van de projecten aan de (maatschappelijke) doelstellingen van de organisatie centraal. Daadwerkelijke resultaten door kwalitatief goede contracten, tegen juiste condities, binnen de vastgestelde planning, daar staat Goedemensen voor. Onder de naam SMART-tenderen faciliteren wij het compliant uitvoeren van de inkooptrajecten. We werken voor opdrachtgevers die vooruit willen en innovatieve en duurzame oplossingen omarmen. Door de focus te leggen op de voorbereiding zorgen wij voor een soepele uitvoering en voorkomen we vervelende verrassingen zoals meerwerk en budgetoverschrijving.

Onze succesformule? Wij geven betrokken partijen de ruimte om de hoe in te vullen. Goedemensen gaat zelfs nog een stap verder, we benutten die oplossingsgerichtheid ook bij het vormgeven van de wat. Zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek en informatie, kansen en risico’s delen. Early involvement noemen we dat. We komen tot haalbare, kwalitatieve en gedragen plannen met budgetzekerheid. Een plan waar alle betrokkenen achter staan. Met onze aanpak halen opdrachtgevers en opdrachtnemers samen het beste resultaat naar boven.

De voordelen van werken met Goedemensen op een rij:

  • Het resultaat staat centraal.
  • Een soepele uitvoering en budgetzekerheid door early involvement.
  • Opdrachtgever en opdrachtnemer werken écht samen.

SMART TENDERPROCES BIJ GOEDEMENSEN

Al vóór de start van het inkooptraject betrekken wij relevante partijen. Wij onderzoeken wie welk belang heeft bij het resultaat. En we vragen om proactief informatie, kansen en oplossingen in te brengen. Samen met opdrachtgever en de marktpartijen verkennen we de mogelijkheden voor het verdelen en minimaliseren van risico’s. We geven de marktpartijen de ruimte om de hoe in te vullen. Goedemensen gaat zelfs nog een stap verder, we benutten hun oplossingsgerichtheid ook bij het vormgeven van de wat. We gaan zo vroeg mogelijk met elkaar in gesprek, zodat we komen tot haalbare en gedragen plannen. 

Om te komen tot een kader van eisen en wensen halen we doelen op bij alle interne stakeholders. Waar mogelijk specificeren wij die functioneel. En we stimuleren inschrijvers om creatieve en innovatieve oplossingen aan te dragen. Door het samenvoegen van interne en externe informatie stellen we het kader zo op dat de kans op tevredenheid van alle stakeholders zo groot mogelijk is.

We bepalen de inkoopstrategie om de juiste samenwerkingspartner te selecteren. Daarmee motiveren we potentiële leveranciers om de meeste waarde en waarde toe te voegen aan de organisatiedoelstellingen. Met als doel optimale zekerheid over het beoogde resultaat binnen de afgesproken tijd, kwaliteit en budget.

We vragen aantoonbare resultaten om te komen tot haalbare plannen binnen het budget. Zo selecteren we de leverancier waarbij de kans het grootst is dat de prestaties gerealiseerd worden. Selectiecriteria stellen we samen met inkoper en contractmanagers op. Prestaties maken we van tevoren beheersbaar door goed na te denken over behouden, verbeteren en wijzigen. Zo zorgen wij dat we dé samenwerkingspartner selecteren en sturing hebben op het gewenste resultaat en gedrag.

Eerst nadenken, dan doen. Samen leggen we in 2 tot 6 weken de basis voor een échte samenwerking. We verifiëren doelen, kansen en risico’s. Met als resultaat dat iedereen zich verbindt aan het gemeenschappelijke doel: het realiseren binnen de afgesproken tijd, kwaliteit en budget. We bepalen het pragmatisch systeem waarmee we de resultaten inzichtelijk maken. Wat gaan we meten? Hoe draagt dit bij aan de gewenste resultaten en een goede samenwerking? Als alle belangen, verwachtingen en afspraken inzichtelijk en concreet zijn, brengen we het contract tot uitvoering. 

Het resultaat en de (maatschappelijke) doelstellingen van de organisatie staan centraal. Goedemensen bewaakt de resultaten en de waarde uit het contract gedurende de hele looptijd. We coachen in een onafhankelijke rol opdrachtgever en opdrachtnemer op het gewenste gedrag als samenwerkingspartners. Zo worden resultaten binnen tijd, kwaliteit en budget gerealiseerd. Beheers je het contract zelf? In dat geval integreert het team van Goedemensen het contract en de samenwerking in je organisatie.