Social Return – Talent van mensen en organisaties benutten

headerimg

Hoe versterken we elkaar en bewegen we naar sociale duurzaamheid in de (opdracht)keten met Social Return als een van de instrumenten? Een samenwerking tussen Netwerkpro, Rijkswaterstaat, Gemeente Utrecht en Goedemensen projectprofessionals.

“Samen met overheden en (sociale) ondernemers bogen we ons over de vraag hoe we elkaar kunnen versterken en bewegen naar sociale duurzaamheid in de (opdracht)keten met Social Return als een van de instrumenten. In de sessie deelden Rijkswaterstaat, Netwerkpro, gemeente Utrecht en de deelnemers hun ervaring en inzichten. In dit artikel geven we een samenvatting van 1) de werkwijze van de organisaties om talenten en arbeidspotentieel te benutten en 2) een overzicht van alle leerervaringen.”
– Goedemensen projectprofessionals

Dit artikel is via onderstaande link te downloaden als whitepaper.

Social Return - Talent van mensen en organisaties benutten
Carleen Hartveld, adviseur aanbesteden

Carleen Hartveld
Adviseur aanbesteden

Netwerkpro: maatschappelijke cohesie

Netwerkpro is een sociale onderneming opgestart door Arine Huijboom vanuit de gedachte haar netwerk te koppelen aan een kansarmere vrouwen: zoals vrouwen met een migratieachtergrond of alleenstaande moeders in de bijstand. Zij zet zich in om de professionele positie van deze groep te verbeteren door haar netwerk in te zetten voor trainingen, mentorschap en zichtbaarheid van de vrouwen in lokale netwerken. Ondertussen heeft zij samen met haar team en 280 vrijwillige mentoren en trainers al ruim 1500 deelnemers met de inzet van het empowermentprogramma geholpen stappen te zetten naar een autonome toekomst en het opbouwen van een eigen professioneel netwerk. In 2018 en 2019 is het programma genomineerd voor een ‘Appeltje van Oranje’, de prijs voor sociale projecten, van het Oranje Fonds. Ook is het programma genoemd als best practice door de Sociaal Economische Raad in de actieagenda ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Het succes is onderschreven door het Verwey-Jonker Instituut (onderzoeksinstituut voor maatschappelijke vraagstukken) in hun kennis-synthese over (re-)integratie van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt (2020). Samen met Europese partners ontwikkelde zij de impacttool waarmee zij de (ook meer zachte) resultaten meten van het empowermentprogramma.

Om als sociaal ondernemer minder afhankelijk te worden van subsidiestromen en financieel autonoom te worden is Netwerkpro zich ook gaan richten op het ondersteunen van hun partners (o.a. gemeenten en ondernemers) bij de invulling van Social Return. Zij geloven niet in het volledig overdragen van de Social Return inspanning door haar partners. Maatschappelijke cohesie komt tot stand in een echte samenwerking met haar partners. Zij activeert haar partners om bij te dragen aan de coaching en training van de doelgroep. Daarnaast maakt Netwerkpro inzichtelijk wat de betrokkenheid bij het empowerment-programma haar partners oplevert. Zoals cohesie in de organisatie, maatschappelijke waarde toevoegen aan eigen werkzaamheden en het verbreden van de horizon van organisaties en haar medewerkers door diversiteit.

Het programma

 • Empowerment en trainingen in eigen groep. Presenteren, netwerken en solliciteren
 • Persoonlijke mentor. Een professional coacht deelnemer op keuzes, structuur en focus.
 • Introductie bij lokale communities (zakelijk vrouwennetwerk, bedrijven en ondernemers) en deelname aan het Kanstraject.

Het idee van de Groeituin Social Return is ontstaan vanuit het Rijksbrede personeelsbeleid waar talent van mensen centraal staat met als doel de flexibiliteit van medewerkers en daarmee de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Waarom zou dit anders zijn voor de invulling van Social Return en het vervullen van de rol als werkgever in een opdrachtgever-opdrachtnemersrelatie? Met deze vraag startte Ingeborg de Groeituin Social Return.

“Ieder mens heeft talenten en kan deze binnen de juiste omstandigheden ontwikkelen en inzetten om waarde toe te voegen aan onze maatschappij”.

“Als proactieve en professionele netwerkpartner sociale impact creëren door arbeidsparticipatie stimuleren en de kandidaat centraal staat”.

Rijkswaterstaat: werken vanuit bedoeling

Om als sociaal ondernemer minder afhankelijk te worden van subsidiestromen en financieel autonoom te worden is Netwerkpro zich ook gaan richten op het ondersteunen van hun partners (o.a. gemeenten en ondernemers) bij de invulling van Social Return. Zij geloven niet in het volledig overdragen van de Social Return inspanning door haar partners. Maatschappelijke cohesie komt tot stand in een echte samenwerking met haar partners. Zij activeert haar partners om bij te dragen aan de coaching en training van de doelgroep. Daarnaast maakt Netwerkpro inzichtelijk wat de betrokkenheid bij het empowerment-programma haar partners oplevert. Zoals cohesie in de organisatie, maatschappelijke waarde toevoegen aan eigen werkzaamheden en het verbreden van de horizon van organisaties en haar medewerkers door diversiteit.

Weten hoe de groeituin werkt? klik om de animatie te bekijken

Gemeente Utrecht: een sociaal midden creëren

Jochanan Nagel vertelt over de rol die de gemeente Utrecht pakt als werkgever en inkoper. De gemeente stuurt aan op de beweging die zij willen creëren: Sociaal ondernemerschap, door subsidie gedreven organisaties te stimuleren ondernemender te worden en financieel gedreven ondernemers juist socialer. Het creëren van een sociaal midden. Dit draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van o.a. circulariteit, duurzaamheid, werkgelegenheid en sociale cohesie. Gemeente Utrecht steekt de inuvulling van Social Return breed in. Met inwoners ontwikkelde zij de visie op de sociale basis. Alle maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het versterken van de sociale basis kunnen als invulling van Social Return gelden. Met als doelstelling talent te ontwikkelen en financiële problemen terug te dringen. Er is gekozen om bij sociaal ondernemerschap sociaal inkopen onderdeel te maken van Social Return. Dit geldt dan alleen om producten en diensten van sociale ondernemers die impact maken op werkgelegenheid, armoedebestrijding en sociale cohesie. En zo bijdragen aan het sterker maken van de sociale basis in gemeente Utrecht. Ook is dit een sterke voedingsbodem om de arbeidsmarkt te verbreden.

Gemeente Utrecht heeft als opdrachtgever de ambitie om MVOI-doelstellingen een steeds groter onderdeel te maken van aanbestedingen en waar mogelijk opdrach-ten voor te behouden aan sociale ondernemingen (die voldoen aan de voor-waarden van artikel 2.82 Aanbestedingswet 2012). Daarbij blijven ze samenwerkingen tussen hun opdrachtnemers en sociaal ondernemers stimuleren.

Dat de gemeente haar ambities weet om te zetten naar maatschappelijke resultaten blijkt uit de aanbesteding van catering die Procura+ Award, 2022 Sustainable Procurement of the Year, die zij won.

Maatschappelijke waarde & financiële waarde. Creëren van een sociaal midden waar impact en financieel gewin elkaar vinden

Leerervaringen gebundeld

We bundelden de leerervaringen van Netwerkpro, Rijkswaterstaat, gemeente Utrecht en de deelnemers van de expertsessie. Dit zijn ervaringen en activiteiten die voor hen hebben gewerkt en nog elke dag beter worden gemaakt. De inzichten richten zich op het inzetten van Social Return als instrument om sociale duurzaamheid in de (opdracht)keten te verbeteren.
 1. De huidige krapte op de arbeidsmarkt benutten door beleving van Social Return te vergroten bij overheden en ondernemers. Dit instrument biedt een bredere toegang tot verborgen arbeidspotentieel en meer diversiteit. Leg de focus op talenten van deze doelgroep.

 2. Maatschappelijke doelstellingen en sociale duurzaamheid zijn (en worden) een steeds groter onderdeel van overheidsinkopen en daarmee wordt het steeds belangrijker om elkaars kennis, netwerken en krachten te benutten om tot de beste oplossing te komen. Overheden en ondernemers moeten intensiever samenwerken. Gebruik marktverkenning om inzichtelijk te maken welke Social Return invulling haalbaar is voor ondernemers. Neem Social Return op als contract-/uitvoeringseis zodat na gunning ruimte ontstaat voor de dialoog. Daag elkaar uit, gebruik elkaars krachten en beantwoord samen de “hoe” vraag. De opdrachtnemer kan vervolgens in het Plan van Aanpak vastleggen welke impact gemaakt wordt op duurzame inzetbaarheid.

 3. Wees niet terughoudend in het toestaan van samenwerkingen tussen opdrachtnemers en sociaal ondernemers bij de invulling van Social Return. Dit kan inschrijvingen sterker maken: het leidt vaak tot duurzame arbeidsparticipatie, kan MVOICSR-beleid concretiseren en biedt oplossingen voor HR- en inkoopvraagstukken. De samenwerkingen maken ondernemers socialer en sociale ondernemingen financieel autonomer. Als sociaal ondernemer jouw impact inzichtelijk maken: Impact Calculator van Servates

 4. Maak de sociaal ondernemers die impact maken op werkgelegenheid, armoedebestrijding en sociale cohesie binnen een regio of taakgebied inzichtelijk. Bijvoorbeeld: Buy Social (landelijk), Maex (landelijk), platform goed inkopen (Groningen, Friesland en Drenthe) en Social Enterprise NL (landelijk).

 5. Ontwikkel kernteams – (sociale) duurzaamheid – die afdelings-/ domein overstijgend werken. Dit creëert cohesie tussen medewerkers van verschillende organisatieonderdelen.

 6. Besteed als overheid aandacht aan het ontwikkelen van netwerken waarin bewustwording is dat we een gezamenlijk sociaal ecosysteem vormen. De overheid kan een verbindende rol spelen. Door events en workshops te organiseren, creëer je bewustwording en faciliteer je ruimte om kennis en inzichten te delen. Maak gedeelde belangen bespreekbaar en inzichtelijk. Om samen een sociale en duurzame keten te ontwikkelen met overheden, ondernemers en omgevingspartners (zoals UWV en Werkgeversservicepunten). Gemeente Utrecht subsidieert en werkt samen met Impact030.

 7. Kies voor aanbestedingsprocedures die zich lenen voor maatschappelijke innovatie voor optimale impact. Denk aan de aanbestedingsprocedure ‘de concurrentiegerichte dialoog’.

 8. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het in ieders belang om al het arbeidspotentieel in onze samenleving te benutten. Alle bewegingen richting de arbeidsmarkt belonen als Social Return. Een reden om verder te kijken dan plaatsing binnen de opdracht. Er zijn diverse tools ontwikkeld om bewegingen richting maatschappelijk participatie meetbaar te maken. Zoals de impacttool van Servates – door Netwerkpro. Wanneer plaatsing binnen de opdracht of bij de ondernemer niet past, sta dan maatwerk en verschillende interventies toe voor de invulling van Social Return, zoals de werkwijze van Rijkswaterstaat en gemeente Utrecht. Waarin ook andere middelen en expertise ten behoeve van sociale impact meegenomen mogen worden. Samengevat, leg de focus op de impact en de resultaten volgen.

Concluderend. Impact maken op Sociale Duurzaamheid?

De kracht is om gewoon te doen: begin met kleine stappen en beweeg langzaamaan samen naar een sociaal midden. Creëer ruimte voor: talenten van mensen en organisaties, verstevig een sociale basis in de keten en stimuleer en neem deel de dialoog!

Mooie initiatieven in het zonnetje:

Doetegoed richt zich op mensen met een afstand tot de maatschappij. Het Doetegoed is bedoeld om armoede te bestrijden door participatie te stimuleren én te belonen. Gebruikers ontvangen, na bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een digitale munt. Deze is in te wisselen tegen een product of dienst bij verschillende aanbieders.

Technoord brengt jongeren uit aandachtswijken in Amsterdam-Noord in beweging met vertrouwen, aandacht en vooruitgang. Dit door een éénjarig ’techneeship’ te bieden waar de jongeren intensief begeleid worden en aan opdrachtgevers (bouw-/installatiebedrijven) worden verbonden. Een team van rolmodellen, trainers, coaches en bedrijven werken samen om de jongeren ruimte te geven voor persoonlijke groei en een positieve ervaring te geven binnen de kansrijke energietransitie-markt.

Dit artikel is ook via de onderstaande link te lezen.

Social Return - talent van mensen en organisaties benutten

Wil je eens sparren over duurzame inzetbaarheid? Voor jou, jouw organisatie of als expert? Wij horen het graag!

Wil jij net als Goedemensen bijdragen aan zaken beter en leuker maken? Als vaste werkzaamheden, of ernaast, je bezighouden met duurzamere inzetbaarheid van mensen? Als inkoper in de publieke sector kan dat! Kom eens op gesprek en ontdek de mogelijkheden voor jou!

vacatures bij goedemensen
De kracht is om gewoon te doen: met kleine stappen bewegen naar een sociaal midden.
Neem contact met ons op footercta-signup